Total
0,00 RON
Fonduri Europene
1. Consultanță înainte de scrierea proiectului
În acest stadiu dvs ne prezentați activitatea (pomicultură, zootehnie, construcții, atelier reparații etc) pe care urmează să o dezvoltați și noi vă oferim soluțiile tehnice potrivite (utilaje, unelte, accesorii etc).
2. Redactarea proiectului
Dacă nu dispuneți de un consultant echipa noastră vă poate pune la dispoziție o listă cu partenerii noștri specializați pe diferite tipuri de proiecte și măsuri de accesări fonduri europene.
3. Identificarea produselor
După aprobarea proiectului vă stăm în continuare la dispoziție pentru a vă oferi cele mai bune modele de utilaje și unelte care să corespundă caietului dumneavoastră de sarcini, la cele mai bune prețuri.
Formular dedicat
Completați în mai puțin de 1 minut formularul dedicat și veți fi contactat în maxim 4 ore (în timpul programului normal de lucru) de către specialiștii noștri.
                                                                                                     trimite mesajul tau
Prezentarea măsurilor disponibile pe AFIR

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Scopul:
 • sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe;
Beneficiarii:
 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

 

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Scopul:
 • sprijinirea stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi / conducători unici ai unei exploatații agricole;
Beneficiarii:
 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole
Scopul:
 • creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și / sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole;
Beneficiarii:
 • Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

 

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
Scopul:
 • sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural;
Beneficiarii:
 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

 

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea / comercializarea și / sau dezvoltarea de produse agricole
Scopul:
 • sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești;
Beneficiarii:
 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.
Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Scopul:
 • sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe;
Beneficiarii:
 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*; – *Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol
Scopul:
 • sprijinirea de investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.
Beneficiarii:
 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Scopul:
 • sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
Beneficiarii:
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Scopul:
 • creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, care constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală; crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
Beneficiarii:
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.
Submăsura 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Scopul:
 • încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.
Beneficiarii:
 • grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare: culturi de câmp, horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol), creșterea animalelor și păsărilor, mixte.
Puteți citi mai multe pe pagina submăsurii de pe portal.afir.info.